Journal article in 2020


Effects of mindful breathing on rapid hypoxia preacclimatization training
Yong Xue, Jun Yang, Yutao Feng, Yubin Zhou, Yufei Qin, Yang Li, Yuwen Li, Qiushi Ren∗, Chengyu Liu* & Zhengtao Cao*
Journal of Medical Imaging and Health Informatics, 2020,10(1): 718-723

An open-access long-term wearable ECG database for PVC and SPB detection
Zhipeng Cai, Chengyu Liu*, Hongxiang Gao, Xingyao Wang, Lina Zhao, Qin Shen, EYK Ng, Jianqing Li
Journal of Medical Imaging and Health Informatics, --
[pdf]

Rule-based rough-refined two-step-procedure for real-time premature beat detection in single-lead ECG
Zhipeng Cai, Jianqing Li*, Alistair E.W. Johnson, Xiangyu Zhang, Qin Shen, Jian Zhang and Chengyu Liu*
Physiological Measurement, --
[pdf]

Improving Accuracy of Heart Failure Detection Using Data Refinement
Jinle Xiong, Xueyu Liang, Lina Zhao, Benny Lo, Jianqing Li & Chengyu Liu*
Entropy, 22(5)

Suppressing the influence of ectopic beats by applying a physical threshold-based sample entropy
Lina Zhao, Jianqing Li*, Jinle Xiong, Xueyu Liang & Chengyu Liu*
Entropy, 2020, 22: 411(1)-411(16)
[pdf]

Back to Publication