Lab Members

Jianqing LI

Jianqing LI

Professor
Chengyu LIU

Chengyu LIU

Professor
Chenxi Yang

Chenxi Yang

Associate Professor
Yuwen Li

Yuwen Li

Lecturer
Lina ZHAO

Lina ZHAO

Postdoc-2019
Zhipeng CAI

Zhipeng CAI

Postdoc-2020
Chang YAN

Chang YAN

Postdoc-2020
Yang LI

Yang LI

PhD-2018
Yantao XING

Yantao XING

PhD-2019
Kejun DONG

Kejun DONG

PhD-2019
Yuwei ZHANG

Yuwei ZHANG

PhD-2019
Chao Chen

Chao Chen

PhD-2019
Guang YU

Guang YU

PhD-2019
Zhenyuan Hu

Zhenyuan Hu

Master Student-2017
Sen Yuan

Sen Yuan

Master Student-2017
Qi SUN

Qi SUN

Master Student-2017
Fan ZHOU

Fan ZHOU

Master Student-2018
Jianan DI

Jianan DI

Master Student-2018
Tiantian WANG

Tiantian WANG

Master Student-2018
Ying LI

Ying LI

Master Student-2019
Foli FAN

Foli FAN

Master Student-2019
Jian LIU

Jian LIU

Master Student-2019
ZhiJun Xiao

ZhiJun Xiao

Master Student-2019
Fangyuan LI

Fangyuan LI

Master Student-2019
Hao CHU

Hao CHU

Master Student-2019
Xueyu LIANG

Xueyu LIANG

Intern-2019
Jiayi LI

Jiayi LI

Intern-2019
Zinan LI

Zinan LI

Intern-2019
Feifei MA

Feifei MA

Intern-2019
Jinle XIONG

Jinle XIONG

Intern-2019

Alumni

Feifei LIU

Feifei LIU

Postdoc-2017
yaowei Li

yaowei Li

Intern-2017
Zhongyao ZHAO

Zhongyao ZHAO

Intern-2018
Jingyu Wang

Jingyu Wang

Intern-2018
Yixuan LI

Yixuan LI

Intern-2018